Eko-okullar programına üye olan okullar arasındaki koordinasyon ve iletişimin daha hızlı olabilmesi için, Eko-Okul sayısının fazla olduğu illerimizde “İl Koordinatörlük Sistemi“ uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 2017–2018 eğitim-öğretim yılı boyunca Sakarya İl Koordinatörlük görevini Sakarya Üniversitesi Vakıf ilk-ortaokulu üstlenmiştir. İl koordinatörlük sistemi ile hedeflenen, Eko-Okullar Programı’nda öğretmenlerin birbirleri ile işbirliği içerisinde hem okullarının hem de illerinin çalışmalarını her geçen yıl bir üst seviyeye taşımalarını sağlayabilmektir.

Eko-Okullar Programı İl Koordinatörünün Görevleri:

 1. Eko-Okullar Programı’na yeni katılan okulların Program kapsamındaki sorularını-ihtiyaçlarını yanıtlayıp, gerekli yerlerde onları Ulusal Koordinasyona yönlendirmek-okullarla Ulusal Koordinasyon arasında köprü görevi görmek.
 2. Aylık ya da o ildeki okullar tarafından belirlenen sıklıkta yapılacak “İl Toplantıları”nı organize etmek.
  • Toplantının yapılacağı yeri, günü ve saati belirlemek.
  • Toplantı gündemini belirlemek.
  • İlde yer alan tüm okulların detaylı bilgilerini içeren listeyi ulusal koordinasyondan temin edip, listede yer alan okullar için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve varsa diğer gerekli yerlerden izin almak.
  • İzin yazıları ile toplantının yeri, günü, saati ve gündemini içeren yazıları e-posta ağı aracılığı ile okullara iletmek
  • Toplantı için bir yazman belirlemek ve her toplantıdan sonra alınan kararları tutanak halinde hem Eko-Okullar Ulusal Koordinasyonuna hem de okul ağına e-posta ile iletmek.
  • Her il toplantısında bir sonraki toplantıya hangi okulun ev sahipliği yapacağının (yer-mekan), toplantı tarihinin ve saatinin belirlenmesi toplantı organizasyonlarının daha rahat yapılmasını sağlayacaktır.
  • İl toplantılarını mümkünse her ay farklı bir okulda yapmanın amacı yıl boyunca farklı okulların Eko-Okul etkinliklerinin diğer okullar tarafından görülmesi ve iyi örneklerin paylaşılmasıdır. Bu kapsamda yapılacak il toplantılarına ev sahipliği yapan okulların sunum-gösteri vb. çalışmalarla etkinliklerini paylaşmaları yerinde olacaktır.
 3. İl bazında yapılacak toplu etkinlikleri koordine etmek.
  Örn: Eko-Okullar Resim ve Fotoğraf Sergisi
  • Yapılan il toplantılarında serginin konusu, yeri ve açılış saati ile ilgili toplu karar almak.
  • Sergi komitesi oluşturup görev dağılımı yapmak.
  • Sergi öncesinde görevli komite ile beraber sergi hazırlıklarını tamamlamak.
  • Gerekli görüldüğü hallerde ilgili kişi ve kurumlarla iletişime geçerek, özelkamu ve medya organlarının sergiden haberdar edilmesini sağlamak.
 4. İl bazında yapılacak toplu etkinlik ve kutlamaları koordine etmek. Örn: Su Günü, Orman Haftası, Biyolojik Çeşitlilik Günü, Çevre Günü, Fidan Dikim Etkinliği, Eko-Pazarlar vb.
 5. İl bazında yapılacak Eko-Okullar Şenliği’ni koordine etmek.
  • Yapılan il toplantılarında serginin yeri ve açılış saati ile ilgili toplu karar almak.
  • Şenlik komitesi oluşturup görev dağılımı yapmak (Şenlik komitesi şenlik günü yapılacak etkinlikler ve oynanacak oyunları belirler ve programın rahat bir şekilde akmasını sağlar. Bu kapsamda komitede yer alan her bir görevlinin belirli bir sorumluluğu vardır. Örn: müzik sorumlusu, oyun sorumlusu vb).
  • Şenlik programı akışını hazırlamak.
  • Katılımcı okulları belirleyip gerekli izinleri almak.
  • Şenlik öncesinde görevli komite ile beraber şenlik hazırlıklarını tamamlamak.
  • Gerekli görüldüğü hallerde ilgili kişi ve kurumlarla iletişime geçerek, özelkamu ve medya organlarının şenlikten haberdar edilmesini sağlamak.
 6. Eko-Okullar Ulusal Koordinasyonu ile iletişime geçerek yapılan çalışmaları ve ulusal koordinasyonun ihtiyaç duyduğu bilgileri iletmek.