OKULUMUZ
EKO – OKULLAR PROJESİNDE

Eko – Okul öğrencilerine çevresel konularda farkındalık kazandırmayı hedef alır. Öğrencilerini de bu amaç doğrultusunda bilgilendirir. Çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Okulumuz, bu proje kapsamında yaptığı çalışmalar ve verdiği çevre bilinci eğitimiyle SAÜ Vakfı Özel İlkokulu ve SAÜ Vakfı Ortaokulu olarak “çevreye duyarlı okul”u simgeleyen, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan “ Yeşil Bayrak” ödülü sahibidir. 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılında da çevresel konularda farkındalık kazandırmak için okulumuzda “ENERJİ” konusunu çalışacağız.

PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

  • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
  • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
  • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
  • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

EKO-TİM

Farklı sınıflardan seçilen öğrenciler ve iki koordinatör öğretmenden oluşmaktadır. Eko – Tim, programın okuldaki yürütücüsüdür. İlkokul koordinatör öğretmenleri Büşra BALCI ve Kevser KUŞOĞLU Ortaokul koordinatör öğretmenleri Burcu GÜL ve Sibel AKGÜN ile Eko-Tim işbirliği içerisinde eylem planlarını gerçekleştirirler. Eko- Tim çeşitli etkinliklerde yer alarak Eko – Okul programı hakkında okuldaki arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalışır. Konu ile ilgili çalışmalar, etkinlikler ve bilgilendirmeler tüm okulumuzda panolarımızda ve internet sayfamızda yapılacaktır.